07137353333 _ 07137352222 _ 07137351111 _ 09173019194 _ 09173056697

0
سبد خرید
جمع کل : 0 تومان

ثبت و انتخاب شیوه ارسال مشاهده سبد خرید

اكسی‌وت‌ 20% (اكسی‌تتراسايكلين 20%)

0 از 0 رای
برند :  
تعداد :
قیمت اصلی : 0  تومان
قیمت نهایی : 0


اين‌ دارو از فعاليت‌ قارچ‌ استرپتومايسس‌ ريموزوس‌ (Streptomyces Rimosus) حاصل‌ مي‌شود.
اكسی‌تتراسايكلين‌ برای‌ پيشگيری‌ و درمان‌ بيماری‌های‌ زير به‌كار مي‌رود :
طیور :
ـ CRD و CRD Complex
ـ سينوزيت‌ و عفونت‌های‌ فوقانی‌ دستگاه‌ تنفس‌
عفونت‌های‌ دستگاه‌ گوارش‌، اسهال‌های‌ ميكروبی‌ مانند اسهال‌ سفيد جوجه‌ها ناشی‌ از سالمونلا پلوروم‌، پاراتيفوئيد و اسهال‌هاي نامشخص‌
ـ هگزامتیازيس‌، وباي‌ مرغان‌ و بيماری‌ تاج‌ آبی‌
ـ پيشگيری‌ از كاهش‌ توليد گوشت‌ و تخم‌مرغ‌ در مواقع‌بروز استرس‌ و بيماري‌های‌ عفونی‌
گوساله‌ و بره ‌:
- پيشگيری‌ و درمان‌ عفونت‌های‌ روده‌ای و اسهال‌های‌ ميكروبی‌ حاد و مزمن‌، اسهال‌ سفيد ناشی‌ ازسالمونلا و E.Coli و اسهال‌های‌ نامشخص‌.
سگ‌ و گربه ‌:
- استروآنتريت‌ و اسهال‌های‌ عفونی‌، عفونت‌های‌ دستگاه‌ ادراری‌ ـ تناسلی‌ حساس‌ به‌اكسی‌تتراسايكلين‌
ماهی ‌:
- درمان‌ بيماری‌ قرحه‌ (Ulcer disease) ناشی ازهموفيلوس‌ پيسيوم‌ (H. Pisium) در قزل‌آلای ‌رودخانه‌ای
- پيشگيری‌ و درمان‌ فرونكلوز ناشی‌ از آئروموناس‌سالمونيسيدا (Aeromonas Salmonicida) در ‌ قزل‌آلای ‌رودخانه‌ای و رنگين‌كمان‌
- پيشگيری‌ و درمان‌ بيماری‌ كولومناريس‌ (زرده‌ زخم‌) ناشی‌ از Flexibacter columnaris
- بيماری‌ دهان‌ قرمز (Red Mouth) قزل‌آلا
- بيماری‌ آب‌های‌ سرد (Cold water disease) يا بيماری‌ ساقه‌ دمی‌ در ماهيان‌ قزل‌آلا و آزاد ماهيان‌
زنبور عسل ‌:
- پيشگيری‌ و درمان‌ لوك‌ اروپايی‌ و لوك‌آمريكايی‌
بسته‌بندی ‌: ساشه‌های‌ يك‌ پوندی

سموم :

سموم :

;